Spoľahlivý e-shop
so vzduchotechnikou

Vetranie kuchýň

Vetranie kuchýň prebieha dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom odvetrávanie je odsávanie pár, ktoré vznikajú pri varení. K tomuto účelu slúžia v kuchyniach digestory. Druhým spôsobom je odvetrávanie celej kuchyne\, ktoré prebieha pomocou ventilátorov. Na tieto účely sa najčastejšie využívajú nástenné ventilátory, ktoré spĺňajú základné požiadavky.