Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Spoľahlivý e-shop
so vzduchotechnikou

Slovník pojmov

Slovníček odborných pojmov

Čo je bytové vetranie?


Základné opatrenia na zabezpečenie potrebnej kvality vzduchu vo vnútornom prostredí

Prečo vetrať?


Potreba zabezpečiť prívod vzduchu pre dýchanie
Zabezpečiť odvod škodlivín z objektu
Odviesť teplo z budov v letnom období

Čo je množstvo privádzaného / odvádzaného vzduchu?


Je to objem vzduchu, ktorý prúdi za danú dobu do definovaného priestoru alebo naopak z neho.
Všeobecne sa udáva v [m3 / h] alebo [m3/s].
Možno ho rozšíriť na osobu [m3/h.os], alebo na podlahovú plochu [m3/h.m2]

Intenzita výmeny vzduchu


Môžeme ju definovať ako podiel prietoku vzduchu, ktorý vstupuje do danej miestnosti / objem tejto miestnosti.
Nevzťahuje sa na počet osôb v miestnosti, ale dáva informáciu o tom, koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v danej miestnosti

Intenzita vetrania


Môžeme ju definovať ako podiel prietoku čerstvého vonkajšieho vzduchu, ktorý vstupuje do danej miestnosti / objem tejto miestnosti.
Nevzťahuje sa na počet osôb v miestnosti, ale dáva informáciu o tom, koľkokrát za hodinu je znečistený vzduch v miestnosti nahradený čerstvým vzduchom

Odporúčané množstvo vetracieho vzduchu


Kúpeľna 40 až 60 m3/h
WC 25 až 40 m3/h
Kuchyňa 40 až 60 m3/hVentilátor pod omietku


Možnosť zabudovania ventilátora pod omietku


Ventilátor s časovačom


Ventilátor sa uvedie do chodu napr. zároveň s osvetlením a zostane v činnosti aj po vypnutí svetla po dobu nastavenú na časovom dobehu

Spätná klapka na ventilátoroch

 

Spätná klapka zamedzí vnikaniu chladného vonkajšieho vzduchu do miestnosti pri vypnutom ventilátore

Automatická žalúzia na ventilátore


Automatická žalúzia na ventilátore zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu, keď nie je ventilátor v prevádzke.
Žalúzia sa automaticky otvorí / zatvorí pri zapnutí / vypnutí ventilátora. Tento typ ventilátora nie je vybavený spätnou klapkou

Guľôčkové ložiská


Ventilátory, ktoré sú vybavené motormi s guličkovými ložiskami, zabezpečujú dlhú životnosť a vyšší výkon ventilátora.
Na tieto ložiská výrobca garantuje až 30 000 hodín nepretržitej bezporuchovej prevádzky. Takéto prevedenie ventilátora možno použiť pre inštaláciu do stropu

Klzné ložiská

 

Ventilátory, ktoré sú vybavené klznými ložiskami, neodporúčame inštalovať do stropu

Čo je rekuperácia?

 

Rekuperáciu definujeme ako spätné využitie tepla z odvádzaného vzduchu.
Rekuperátor (rekuperačný hliníkový doskový výmenník) využije teplo vzduchu z odsávaného priestoru k ohrevu chladného vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia.
Privádzaný a odvádzaný vzduch
sú od seba oddelené doskou, takže nedochádza k ich zmiešaniu.
Zabezpečí sa tak maximálny prenos tepla.

Čo je rekuperačná jednotka?

 

Rekuperačná jednotka je vetracie zariadenie s rekuperátorom, ventilátormi, ohrievačom a filtrami.
Zaisťuje odvod použitého vzduchu (vzduch vydýchaný, obsahujúci pachy z kuchyne, WC, odóry, dym, vlhkosť ...) mimo objekt.
Nahrádza ho čerstvým, ohriatym (v lete ochladeným) vzduchom.
Riadené vetranie s rekuperáciou tepla zabezpečí optimálne využitie vyrobeného (a už zaplateného) tepla.
V lete naopak možno tohto vetranie využiť k ochladzovaniu vnútorného pobytového priestoru.

Čo spôsobuje hluk?

 

Pretekajúci vzduch
Vibrácie

V čom je udávaný hluk?

 

Hladina akustického výkonu Lwa, vyjadruje celkovú energiu hluku.
Je nezávislá na polohe zariadenia, okolitých podmienkach a vzdialenosti od meraného bodu. Udáva sa v [dB]

Hladina akustického tlaku Lpa, vyjadruje energiu hluku v určitom mieste. Musí byť vždy doplnená o údaj o vzdialenosti od zdroja hluku, v ktorom bola meraná. Udáva sa v [dB (A)]

Vplyv decibelov na človeka

 

0 dB(A) - prah počuteľnosti 
20 dB(A) - extrémne tiché - šelest ľudí, tichá miestnosť
40 dB(A) - veľmi tiché - prevádzka chladničky
60 dB(A) - stredne hlasné - bežná konverzácia, reštaurácia
80 dB(A) - veľmi hlasné - mestská premávka, nákladné auto
100 dB(A) - extrémne hlasné - symfonický orchester, traktor
120 dB(A) - prah bolesti - štartujúce tryskové lietadlo

Tlaková strata potrubnej trasy

 

Vetrací systém je zostavený z celej rady komponentov vykazujúcich určité tlakové straty, ktoré musí ventilátor prekonávať.
Celkový dopravný tlak ventilátora sa rovná súčtu čiastkových strát rozvodu - rovných potrubných úsekov a tzv vsadených odporov (tvaroviek)