Spoľahlivý e-shop
so vzduchotechnikou

Vetranie garáží

Vetranie garáží sa vykonáva pomocou ventilátorov. Zaujíma Vás, prečo je potrebné mať dokonale odvetranú garáž? Dôvodom je predovšetkým potreba odvetrať výfukové plyny, ktoré vznikajú pri štartovaní automobilu alebo pri parkovaní. Keby sa výfukové plyny riadne neodvetrávali, mohlo by dôjsť k uduseniu človeka\, ktorý by sa zdržiaval v garáži. K vetraniu garáží sa najčastejšie používajú nástenné ventilátory.